Før og Nu, Vort Folk i 100 år af Rich's

Erik Kjersgaard udgav i 1964 en bog, som folk så kunne klistre billeder ind i, det var en bog der beskriver og viser Danmark gennem 100 år.

Med tilladelse af Erik Kjersgaards søn, Clement Kjersgaard, har jeg lagt alle billederne op her.

                                                 Erik Kjergårds ord til bogen:

De store hændelser i menneslægtens årtusindgamle historie står for mange i eventyrets glans. Det kan være perioder med blomstring af kunst og kultur eller spænding i krige og revolutioner, der særlig fængsler nogle, medens andre er mere optaget af tidsafsnit, hvor nyt skabes, eller hvor store personer fremstod.

For nogle år siden rettede et dagblad ved årsskiftet følgende spørgsmål til kendte folk: ”Hvilke tidsafsnit ville De helst leve i”, og man så da, at næsten alle valgte en periode i fortiden, kun en enkelt vor egen tid. At der i vort eget og de nærmest foregående slægtled, hvis begivenheder endnu kan samles af enkelte gamle med god hukommelse, er sket mere end i noget anden tidsafsnit af tilsvarende længde i hele verdenshistorien, er uden for tvivl. Mange af vore efterkommere vil måske derfor misunde os vor tid.

Det er altid svært at anskue sin egen tid på rette måde og ikke mindst de begivenheder, man selv har taget del i eller er samtidig med. Men her skulle dette album hjælpe os, fordi dets billeder af sammenstillet, så de viser, hvor man stod for omved hundrede år siden og nu. Ved sammenligning af billeder og tekster kan man se, hvad der sket i dette åremål. Da billedserien kun omfatter et par hundrede, kan naturligvis ikke alt være med, men kyndig har en af Nationalmuseets folk udvalgt et både interessant og morsomt billedmateriale og skrevet oplysende tekster, der sammen giver et levende indtryk af vor kulturs forløb siden vore bedste- eller oldeforældres dage.

Billedeudvalget er tillige af kunsthistorisk værdi og giver anledning til sammenligning mellem malerens omhyggelig gennemarbejdede skildringer og nutidens fotografier i farver. Hvilke rigdomme har ikke i de bedste forrige århundredefremstillinger som eksempelvis Hans Smidths fra Jylland og Eckersbergs af skibe på havet, som kun de mere overskuelig måde gør rede for ting og handlingsforløb.

                                                   Erik Kjersgård

                                                    1964

Del siden