Jens Nielsen Halkjær

Man kan jo ikke blive andet end stolt over mine oldeforældre, Jens og Ane Halkjær.

I Aalborg Amtstidende stod følgende den 5. august 1920.

Husmand Jens Nielsen Halkjær i Søndre Nissum var oprindelig Tømrer, og hans kone en flink væverske. De erhvervede først et lille, jordløst hus, og efter at Halkjær var bleven Landpost, købte han en ubebygget hedelod*, der lå i klitformationen og var opfyldt af finansbanker. Lodden var på 5 Tdr. land og løftede 300 kr.

I sin fritid fra posttjenesten tog han straks fat på at planere og opdyrke den ujævne hedelod, i mange år alene med spade og trillebør, indtil han omsider magtede at købe en hest. Han opførte i 1913 smukke og solide bygninger på ejendommen, og denne er nu et smukt og jævnt stykke agerjord og har en besætning af 1 hest, 2 køer, 1 kalv og et par får.

Landbrugsholdningsselskabets tilsyn skriver, at han mit i klitten liggende lod bærer afgrøder, som måtte kaldes respektable på almindelig god agerjord, skønt man lige ved siden af pader i lyng og flyvesand; derfor kan Halkjærs virksomhed ikke noksom beundres.

Senere købte Halkjær to tilstødende hedelodder på 7 Tdr. land, som han straks begyndte at plantere og opdyrke, og han beplantede de bakker, der ikke egnede sig til opdyrkning. Jord er merglet og gødet, og han har også her udført et beundringsværdigt arbejde, alene med hjælp af sin flittige og dygtige hustru. Ejendommen antages nu at have værdi af 10 a 12.000 kr. ægteparret har haft dets børn.

Foruden posttjenesten og Halkjær brydsomme arbejde med jorden fik tid til at ud fører Tømrerarbejde for den omkringboende befolkning og hans hustru har bidraget til omdømmet både ved flittigt markarbejde og ved efterspurgt væverarbejder.

Det er et særdeles samfund nyttigt arbejde, der her er udført alene ved to menneskers energiske arbejdsflid og store nøjsomhed, og selskabet tildelte dem da også derfor sit store sølvbæger.

* = jordlod, parcel på heden

Del siden