Mathias Cornelius Mors

Mathias’ dåbsattest:

Fødselsattest

Familienavn: Mors,

Fornavne: Mathias Cornelius Jensen Mors

Fødestedet: Store Emmerske.

Tiden for fødslen: 4. januar 1906

Faderens fulde navn og stilling: Wilhelm Jensen Mors, arbejder.

Moderens fulde navn: Johanne Margareta Mors, født Jacobsen

 

Tønder den 24.12.1938

 

Der blev også lavet en fødselsattest for det udøbte barn

 

Fødselsattest.

 

Anmeldt fødsel til Middelfart Pastorat Ministerialbog for Fødte af kvindekøn:

 

Fødsel: Middelfart Amtssygehus

Fødselsdag og dag: 1938 - 6. december.

Moderens fulde navn og opholdssted, midlertidig:

Marie Christina Paulsen

Født 14. august 1909

Middelfart, Hessgade 12

 

Middelfart 20. december 1938

 

 

                                                                 Paternitetssagen

                     

Så blev Mathias afhørt, han skulle så svare på en masse spørgsmål:

 

Rapport over en udlagt Barnefader i paternitetssagen Serveringsdame Marie Christine Paulsen f.T. Middelfart

 

                                                                 mod

 

(den første udlagte) Vognmand Mathias Cornelius Jensen Mors, Vilsbæk

 

(Alle senere Afhøringer af nedennævnte Udlagte bedes fortsat herpaa)

 

 

 

1:                   Fulde navn (evt. Kendingsnavn):

Fødselsdag og -aar

Fødested

 

1: Mathias Cornelius Jensen Mors

f.d.4. januar 1906

Emmerske Sogn, Tønder Amt.

 

 

2:      Bopæl, Stilling eller Beskæftigelse:

Arbejdsgiver: 

 

2. Vilsbæk pr. Kliplev

Vognmand

Egen Forretning

                                          

 

3:       Ægteskabelig Stilling                   

 

3. Ugift.

 

 

4:        Forældrenes (hvis født uden for Ægteskab Moderens) Stilling, Navn og Bopæl:

 

4. Husmand Wilhelm Mors

boende i Vilsbæk pr. Kliplev

Johanne Mors

 

 

5:         Økonomiske Forhold derunder Indtægt, Formue, Underholdningspligter

 

5, Afhørte er Ejer af et beboelseshus i Vilsbæk, som er vurderet i Ejendomsskyld til 7,400. kr. og hvorpaa der hviler en gæld paa 8,000. kr.

Endvidere er afhørte Ejer af et Lastautomobil Mrk. Bedford, Aargang 1938, som er indregistreret her i Kredsen under N.796.

Paa vognen, der staar afhørte i 9,600. kr., hviler der en Gæld paa 7,000. kr.

Afhørte er for indeværende Skatteaar ansat til at svare Skat af en Skatteindtægt paa 1,500 kr. (Konstateret ved Henvendelse paa kommunekontoret.) I øvrigt ingen Formue. Ingen Underholdningspligter

 

 

6. Hvor tilført Folkeregistret:

Konstateret:

Lægdsrullebetegnelser:

 

6. Holbøl Sogn

Ja.

? – 178 – X – 50

 

 

7. Erkender han at have haft Samleje med Barnemoderen og i bekræftende Fald inde for hvilket Tidsrum:

 

7, I de Tider som Barnemoderen anført (januar og februar maaneder 1938,)

 

 

 

8: Hvilken Understøttelse har han ydet Barnemoderen;

 

8, Ingen.

 

 

9: Hvilket Bidrag tilbydes;

 

9, Normalbidraget.

 

 

10. Samtykker han i, at Bidragene fastsættes ved Overøvrighedens Bestemmelser:

 

10. Ja

 

 

11: Er der givet Udlagte Paalæg om inden 5 Dage til Folkeregistret at anmelde Bopælsforandring:

Er han gjort bekendt med Følgende af denne Pligts Tilsidesættelse?

 

11, Ja.

 

 

12, Eventuelle yderligere Oplysninger om Udlagte Forhold Barnemoderen.

 

12, Afhørte erkender, at han paa de af Barnemoderen anførte Tider har haft Samleje med hende. Samlejerne fandt Sted i afhørtes Vogn.

Han erklærer sig herfor villig til at alimentere til det af Barnemoderen den 6. december 1938, uden for ægteskab fødte endnu ikke navngivne Barn.

                      Holbøl den 23. december 1938.

 

Opl. og undskr.                                                              J. Work.       

Mathias Mors                                                                Politibetjent 3021