Minder af min slægts og mit eget livs historie.

At skrive lidt af min slægts og egen historie har været et længe næret ønske; men det har gået sent med skrivningen.
Allerede 1914 havde jeg begyndt at skrive; men den smule jeg i tidens løb indtil sommeren 1917 fik skreven, gik ved branden på Højmegaard 1. juni 1917 op i røg og damp.
I lang tid derefter savnede jeg den nødvendige viljekraft til at begynde igen. Jeg skrev lidt mens jeg var på højskole Vinteren 1918-19.
Det var dog først i Norge vinteren 1919 at jeg tog rigtig fat, men heller ikke den gang fik jeg det rigtig samlet sammen; det blev først i vinteren 1922 på Hjeitnæs i Hardanger i Norge at jeg opnåede et resultat.
Jeg ville gerne have, at mine optegnelser skulle række så langt tilbage som muligt; men da det hele er bygget på mundtlige overleveringer, er det hele meget mangelfuldt.
Af min bedstefader Hans Roed har jeg modtaget mange oplysninger om ham og hans slægt. Oplysningerne om min moders slægt er næsten udelukkende modtaget af hende.
Det jeg har skreven om mig selv, er mest noget jeg ved omtanke kan huske og noget jeg har taget fra mine dagbøger, som jeg har før siden.

Maj 1917.
Hjeltnæs 1922
Hans P. Roed.

 

(Beretningen her er skrevet af min morfar Hans Peter Hansen Roed og når der så står "jeg" og "mine" så er det set fra min morfar. De steder hvor der står noget i pantes og i kursiv er det noget som jeg efterfølgende har rettet eller på anden måde indskrevet i min morfars tekst. Og når der står "jeg" i kursiv er det mig Steen Thoustrup der taler.)