Jørgensen

Peter, Marie, Karen.
Betty, Hulda, Niels, Kamilla.
Petra, Amanda, Syrine.

I 1926 blev min morfar blev gift med Karen Jørgensen, som boede nogle få hundrede meter fra den grund, som morfar havde købt og bygget gården på. Den fik navnet Gaulum. Navnet er lidt specielt, det er en gammel stavemåde for den norske by: Gaular, som ligger i Sogn og Fjordane, 475 km nordvest for Oslo.

På Gaulum opbygger og planter Hans Peter og Karen en stor frugtplantage, og Hans Peter er primus motor for opførelsen af Morud Frugtlager.

Min mormor, Karen boede nu på Lykkens Prøve, men hun var født i Rue, i huset der ligger lige i krydset af Ruevej og Flintebjerg og i dag kaldes det for Fåborghuset. Hun er af en søskende flok på i alt 8 børn, den ældste var en dreng, der døde som 13 årig i år 1900.

Resten af børneflokken var piger, og det specielle ved dem var, at de fik en forfærdelig masse navne.

De 7 piger fik i alt 22 fornavne - flere navne gik igen hos flere af dem.

Rekorden havde Marie Magdalene Vilhelmine Jørgine Kamilla, den stakkels pige - med alle de navne.

En af dem fik tre navne som i dag ikke kan tildeles til nyfødte, ”Moster Rine” blev døbt:

Syrine Mathilde Ephagenia Desille, Kun Mathilde er i dag et godkendt navn.

Min mormors forældre hed Hulda Hansen og Niels Jørgensen. Niels stammer fra Vedby, han var daglejer, men senere blev han statshusmand. Hans far, Peder Jørgensens erhverv var Smed, Dyrlæge og Kvaksalver. Jeg ville nødig være klient hos ham. Hans kone stammede fra Næsbyhoved Broby, nærmere bestemt fra Viemosegaard.

Huldas slægt er måske lidt mere interessant, Hulda havde en 3 år ældre ugift søster der døde som 35 årig.