Hvor er jeg fra?

Mit barndomshjem, Højlund, da der endnu var en længe mellem stuehus og vores lade.

I min søgen efter mine aner er jeg kommet hele Danmark rundt med nogle afstikkere til USA, Frankrig, Sverige, Norge, Kina og Tyskland.

Min fars slægt hører hovedsagelig til i egnen omkring Holstebro, og den gren vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Derimod er min mors slægt meget centreret i den gamle Søndersø kommune. Samtlige sogne i Søndersø har repræsentanter fra min familie, dertil er der nogle sogne i Bogense, Otterup og Odense, hvor min slægt ligeledes har boet.

Jeg selv er født på Bogense sygehus i 1964, mine forældre boede lige udenfor Farstrup, få hundrede meter fra Farstrup Savværk og stolefabrik. Vi boede på Farstrupvej - lige neden for bakken - med udsigt lige over til Søndersøvej.

Mine forældre var frugtavlere, og de havde op til 19 tdl. jord fordelt på marker omkring mit barndomshjem, som hedder Højlund, og på nogle marker der ligger ved Frugthaven, lidt tættere på Morud. Vi kaldte den for Søndermarken, men oprindeligt hed det Lykkens Prøve, efter den ejendom der ligger som det første hus på Frugthaven. I det hus boede mine oldeforældre, fra omk1905 til 1928, hvor deres yngste datter Syrine ejede ejendommen til en gang op i 1970’erne.