Hans Jacob Thoustrup og gården Thoustrup

Hans Jacob Thoustrup, født 1. okt. 1838 i Præstegårdhus ved Mejrup, døbt 25. nov. 1838 i Mejrup, Kirkebogen i Borbjerg noterer i 1838: ”Født 1. oktober 1838. Hjemmedøbt 2. oktober. Fremstillet i kirken 25. november. Forældre: Husmand Peder Chr. Jacobsen og hustru Else Andersdatter i Præstegårdshus.

Pigen Else Jensdatter Kaldsgaard bar barnet.

Faddere:        Pigen Johanne Marie Jacobsdatter, Ø. Kirkested

                                           Ungkarl Anders Jacobsen ibed. (:samme sted fra)

                                           Ungkarl Peder Pedersen Paiberg, Borbjerg

                                           Ungkarl Peder Chr. Pedersen ibed.

                                           Gårdmand Hans Præstegård.”

I forbindelse med hans konfirmation i Mejrup den 3. april 1853 noteret Kirkebogen:

”Hans Jacob Pedersen, hjemme i Store Thoustrup. Født 1. oktober 1838 i Mejrup. Forældre: Peder Christian Jacobsen og hustru Else Andersdatter, forhen husfolk i Præstegårdshus, nu gårdfolk i Store Thoustrup. Kundskab: mg og opførsel: mg”

 

 

 Stilling: Han var landmand og musiker. Den 21 dec. 1905 købte de nyt familienavn: Thoustrup, død 25. maj 1910 i Albækhus ved Mejrup, ifølge distriktslægens erklæring: ”Efter at have været savnet et par timer, fandtes han liggende i en med et løst trælåg dækket ajlekumme ved huset, hvori han boede, det oplyses, at han i 3-4 år har været stærkt alderdomssvækket, det sidste halve år fuldstændig sløvet og forvirret.” Begravet 27. maj 1910 i Mejrup.  Hans Jacobs forældre hed Peder Christen Jacobsen, (18. dec. 1809 - 26. nov. 1876) og Else Andersdatter (25. juni.1805 - 3. sep. 1876). Peder og Else forhen husfolk i Præstegårdshus, senere gårdfolk i Store Thoustrup. De blev gift den 17. juni. 1838.

Udover Hans Jacob fik de 3 børn:

Anders Pedersen, født den 30. juli 1842.

Ane Pedersen, født den 18. nov. 1844.

Jens Pedersen, født den 16. dec. 1848.

Hvad der blev af disse 3 er uvist.

 

I 1877 overtager sønnen Lærer Anders Pedersen af Nees, Store Thoustrup til kreditforeningsgælden kr. 9.500. Anders Pedersen sælger gården til Christen Nielsen, Ejsing sogn for kr.16.100.

Så siden 1876 har vores slægt ikke boet på St. Thoustrup som i dag hedder St. Tovstrup.

 

Hans Jacob gik på Askov Højskole fra den 8. nov. 1873 til 25. marts 1874.

Han fik UG i Evner, Flid, Fremgang og Opførelse.

Han havde lungebetændelse i 3-4 uger i marts.

I 1875 fik han – som arveforskud – 55 tdr. land fra St. Thoustrup (30 tdr. land af Mølletoften og 25 tdr. land ved Grøneng.) På Mølletoften byggedes ”Møltoft” i 1875. her boede de i 29 år og drev landbruget sammen med, at Hans Jacob tog ud og spillede violin ved fester af mange slags.

Han boede i sin barndom på adressen Hodsagervej 2, Præstegårdshus.

Senere flyttede han til St. Thoustrup, Møltoft, og til sidst Albækhus.

Han blev gift med Marie Kathrine Nielsen, gift 2. juli 1875 i Borbjerg, født 8. okt. 1849 i Albæk ved Borbjerg, død 21. mar. 1932 på Møltoft ved Mejrup. Efter Hans Jacobs død blev Katrine boende på Albækhus, indtil hun i 1927 igen flyttede tilbage til Møltoft.  I forbindelse med Marie Kathrines dåb i 1849 noterer kirkebogen i Borbjerg: ”Født den 8. oktober – Marie Kathrine Nielsen – i kirken den 21. oktober s. a. Forældre: Husmand Niels Christian Christensen og hustru Mette Cathrine Enevoldsdatter i Albækhus. Båren af tjenestepige Ane Enevoldsdatter i Øster Dalby i Gimsing. Fadderne: Gårdmand Christen Madsen i Oversaustrup, husmand og smed Christensen i Mejrup hede, husmand og smed Jens Jensen i Albækhus i Mejrup og husmand Christen Madsens kone i Oversaustrup. Den 11. november er moderen indladt. Vaccineret 18. juli af Glerup. ”Marie Kathrine kan følges ved Folketællingerne i 1855, hvor hun bor på en gård i Saugstrup hos sine forældre. I 1860 bor hun fortsat hos sine forældre. Ved Folketællingen i 1870 arbejder hun som tjenestepige på Risumgaard i Borbjerg Sogn hos gårdmand Christen Pedersen og hustru, Inger Marie Hendriksen.

 

Gården St. Thoustrups historie.

 

Her er en historie om gården som har lagt navn til mit efternavn.

Gården hedder i dag Store Tovstrup og er beliggende på Sønder Savstrupvej 2.

Det er en meget gammel gård, der kan spores tilbage til 1300 tallet.

Det har været en Herregård, beboet af mange fine mennesker, bla. en Jomfru Magdalene Holch, hun lånte penge til Oberst Christian Müller. Og da han i 1657 skulle betale tilbage til Magdalene, havde han ikke pengene, så hun overtog gården.

Magdalene havde flere store gårde rundt om i landet, hun blev begravet på Herrested gods på Østfyn, og i hendes kiste står:

Herunder ligger begravet den adle og velbårne nu salige Jomfru Magdalene Holch til Store Thoustrup, som var født 1604, død 24/11 på Tryggevælde,

Hendes fader var den ædle og velbårne nu salig Ditlev Holch til Høngård R.M. befalingsmand på Tryggevælde, moderen den ædle og velbårne nu slig Fru Margrethe Krabbe af Cecilstrup.

I 1692 står der i skattelisterne: Christen Nielsen havde matriklen.

Store Thoustrup er øde, men en husmand derude, tager vare på husene. Der er Christen Papenhein, der er tildømt kongen, som øde gods og bliver næppe af nogen fæste antaget, med mindre hartkornet bliver nedsat.

I præstens indberetning fra 1690 skrives også, at gården blev øde for 7 år siden og nu er ganske nedbrudt.

Da der i 1691 tages syn over Store Thoustrup vurderes engen til 1. slet dalers værdi og ager marken til ringe værdi, fordi alt var gjort i lyng.

I amt regnskabet for 1706 findes den oplysning at ”dette sted er plat rent øde, uden bygge, og besætning, folk og familie. Jorden til gården drives ved andres og egne (Amtmandens) bønders til hjælp”

I 1809 tilhører gården, Branddirektør Holger Vium, gift med Ane Elisabet Groet.

Uddrag af skøde og panteprotokol.

Fredagen den 1. oktober 1830.

Peder Madsen af Store Thoustrup tilskøder sin søn Ole Pedersen, 500 Rigsblankdaler (købssummen)

Anmærkning: Mads Madsen, Lille Thoustrup skal stadigvæk beholde 2 dages tørvegrøft årligt i det hermed solgt.

Peder Madsen har givet 1 Rigsdaler til Mejrup Fattigkasse.

Uddrag af skøde og panteprotokol.

Fredagen den 7. juli 1854.

Ole Pedersen af Mejrup Sogn tilskøder Store Thoustrup til Peder Christian Jacobsen (Hans Jacobs far) aftægt Karen Andersdatter.

Peder Christian Jacobsen var min tipoldefar.

Min oldefar Hans Jacob hed jo Pedersen, men han gik ganske sikket under navnet Thoustrup, i 1905 kunne man skifte sin –sen navn ud med en lokalitet, så han fik navnet Thoustrup, selv om han ikke havde boet på gården siden midten af 1870’erne.

Store Thoustrup har gennem årene skiftet ejere og alle bygningerne er efterhånden revet ned og bygget op igen, i mere moderne stil.

I dag bor Verner Lisbjerg på gården.